KONOPEA

Ochrana osobných údajov

 • Spoločnosť Hempea s.r.o., Hurbanova 18, 085 01 Bardejov
  Prevádzka: Kacvinského 2, 08501 Bardejov
  IČO: 53715683 DIČ: 2121479811
  , ktorá prevádzkuje stránku www.konopea.sk (ďalej len ako „správca“), prehlasuje, ako spracúva Vaše osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len ako „GDPR“).
 • Prečítajte si tiež – 
 • Vaše právo na súkromie je rešpektované a prvoradé. V záujme transparentnosti nižšie uvedené zásady poskytujú podrobné informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, za akým účelom, na akú dobu, komu ich poskytujeme, a akými právami disponujete.

 

Ochrana osobných údajov je pre nás prioritná.

 

 • Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Rešpektujeme Vašu kontrolu nad poskytovanými osobnými údajmi a digitálnym obsahom a je našou prioritou zabrániť každému neoprávnenému prístupu k nim. Kedykoľvek Vás požiadame o informácie, potrebujeme ich. O nadbytočný zber osobných údajov nežiadame. Pre overenie Vášho e-mailu využívame funkciu double opt-in.

 

Aké osobné údaje od Vás požadujeme?

 

 • Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, ak si niečo z našej webovej stránky objednáte alebo sa na nás obrátite, prípadne poskytnete hodnotenie nákupu nebo tovaru. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, zahŕňajú povinné údaje: kontaktné informácie v rozsahu meno, priezvisko, adresu na doručenie, e-mail a platobné údaje. Bez uvedenia povinných údajov u nás nemôžete nakupovať. Taktiež nám dobrovoľne nám poskytujete osobné údaje všade tam, kde si od Vás žiadame udelenie súhlasu, napr. pri registrácii, recenzii a pod.

 

 • Používaním stránok prevádzkovaných spoločnosťou Hempea s.r.o., vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením Vášho internetového prehliadača. Ak navštívite našu webovú stránku a v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies a nevykonáte zmenu v nastaveniach Vášho internetového prehliadača, pričom naďalej pokračujete v návšteve našej webovej stránky, považujeme to za prijatie našich podmienok s používaním súborov cookies.
 • Naša spoločnosť používa cookies s cieľom skvalitňovania a prispôsobenia služieb Vašim záujmom, pričom týmto pracujeme na zlepšení štruktúry a obsahu webovej stránky. Nepoužívame získané cookies na akékoľvek kontaktovanie našich zákazníkov.

 

Chcete zmeniť Vaše nastavenia cookies?

 

 • Väčšina internetových prehliadačov je automaticky nastavená na akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do Vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k webovým stránkam, odporúčame zmeniť nastavenia pre každý prehliadač na každom zariadení.

 

Prečo si ponechať nastavenie cookies?

 

 • Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na Vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môže mať naša webová stránka obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.